Meteen naar de inhoud

ANBI

Stichting Kamperlinie heeft een culturele ANBI status sinds 1-1-2012.

naam

Stichting Kamperlinie
KvK nummer 30188125
RSIN 812106520

postadres

p/a Beauforthuis
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz
0343 – 49 18 58
info@nullachterdelinie.nl

statuten

doelstelling

1) De stichting heeft ten doel: het organiseren en (doen) uitvoeren van muziekprojecten en muziekfestivals op het gebied van klassieke muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten.

beleidsplan

bestuurders

Mevr. Anita Boerkamp (bestuurder)
Dhr. Han Hoestra (bestuurder)
Dhr. Erik Hendriks (bestuurder)

beloningsbeleid

De bestuursleden hebben in 2020 geen beloning ontvangen.

activiteitenverslag

In verband met de corona-situatie zijn er in 2020 geen activiteiten ontplooid.

financiële verantwoording (vanaf 2017)